Размер на шрифта А А А
ВХОД САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ:
Име:                               Парола:

Кооперациите са търговци по смисъла на Търговския закон и сключват търговски сделки. 
В кооперациите се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда относно трудовите правоотношения на член-кооператорите дотолкова, доколкото друго не е уредено в закон или устав в съответствие с §2 от Допълнителната разпоредба на КТ.

Пълен списък на членовете във версия за печат ››

Бързо търсене:
Created & Hosting by BIAnet