Размер на шрифта А А А
ВХОД САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ:
Име:                               Парола:

Срещи с министъра на труда и социалната политика г-н Георги Гьоков и със заместник-министъра г-н Иван Кръстев Срещи с министъра на труда и социалната политика г-н Георги Гьоков и със заместник-министъра г-н Иван Кръстев
Срещи с министъра на труда и социалната политика г-н Георги Гьоков и със заместник-министъра г-н Иван Кръстев

 На 23.12.2021 г. се проведоха срещи на ръководствата на Националния съюз на трудово-производителните кооперации, представляван от председателя  г-н Божидар Станчев и на Градския съюз на трудово-производителните кооперации - София, представляван от председателя доц. д.н. Владислав Лазаров с министъра на труда  и социалната политика   г-н Георги Гьоков и със заместник-министъра г-н  Иван Кръстев, на които беше обсъдено бъдещото сътрудничество  между МТСП и Националния съюз на ТПК  като национално представителна  организация на хора с увреждания. Изразено беше  намерение за взаимодействие помежду им при съвместно  организиране и провеждане на  ежегодния Европейски форум за социално предприемачество, издигане ролята и мястото на кооперациите за осъществяване на социалната политика  на държавата,  създаване  на нови кооперации и осигуряване трудова заетост на хора с увреждания, както  и участие  на кооперациите  по плана на РБ за възстановяване и устойчивост  през следващите години.
Created & Hosting by BIAnet