Размер на шрифта А А А
ВХОД САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ:
Име:                               Парола:

Правна дейност Правна дейност
Правна дейност

Правната дейност на Съюза се извършва в следните насоки:
-          подготовка на предложения и становища за промяна в законодателството и усъвършенстване на нормативната уредба, свързано с дейността на членовете;
-          разясняване на Закона за кооперациите и другите нормативни актове, касаещи дейността на членовете на Съюза;
-          оказване на правна и методическа помощ на членовете на Съюза чрез консултации, предоставяне на съдебна практика по конкретни казуси, участие в съдебни дела, изготвяне на становища и писмени защити по дела, материали за заседанията на Управителния съвет, становища по дискусионни правни въпроси, образци на устави и други документи, касаещи дейността на кооперациите и кооперативните съюзи – членове на НС на ТПК;
-          разработка на вътрешно нормативни документи;
-          съдействие за възстановяване на дейността на кооперации и връщане на тяхното иззето и одържавено имущество;

Към Управителния съвет на Съюза е създаден Правен съвет, който подпомага дейността му. 
ПРАВНИЯТ СЪВЕТ на Съюза включва изтъкнати правни специалисти от страната и изготвя мнения, становища и консултации по правни въпроси, по законопроекти и други нормативни документи, касаещи дейността на членовете.

Арбитражна комисия съдейства за решаване на имуществени и други спорове между членовете на Съюза по тяхно искане.
 
 


Лиляна Велева
главен юрисконсулт

Телефон: 02/987 03 90
E-mail: veleva@uniontpk.comCreated & Hosting by BIAnet