Размер на шрифта А А А
ВХОД САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ:
Име:                               Парола:

Пазарна и производствена политика Пазарна и производствена политика Пазарна и производствена политика
Пазарна и производствена политика

Основни задачи на Съюза е да подпомага дейността на ТПК при:
-       Преустройството и тяхната адаптация в процесите на реалната евроинтеграция и превръщането им в конкурентни структури от европейски тип
-       Участието им с проекти в програмите, финансирани от европейските фондове с цел внедряване на съвременни технологии и оборудване
-       Разширяване въвеждането на европейските стандарти ИСО 9001-2000 за повишаване качеството на продукцията и нейната конкурентноспособност
-       Търсене на контакти с бизнес партньори от ЕС
-       Въвеждане на маркетинга като водеща управленческа функция във всяка кооперация
 
За целта специалистите на НС на ТПК:
 
 Предоставят информация за единния вътрешен пазар на ЕС;
- Оказват помощ и съдействие на ТПК и ТПКИ при внедряване на международния стандарт ИСО 9001-2000; 
 Подпомагат интеграцията на кооперациите с водещи български и чуждестранни фирми за технологично и структурно обновяване на производството и разширяване на пазарите.
  Предлагат изчерпателна информация по процедурите за отпускане на финансови средства от Европейските фондове.
  Осигуряват сътрудничество с Министерство на труда и социалната политика; Министерство на финансите; Агенцията за хората с уврежданията;Агенцията за малки и средни предприятия; Германо-българската индустриално-търговска камара; Българска стопанска камара; Българска търговско-промишлена палата; Асоциация за чуждестранно сътрудничество както и с други неправителствени организации /НПО/.
  Организират и съдействат за издаването на рекламни материали – каталози, брошури, листовки и др.


д-р Георги Георгиев
ръководител направление "Кооперативно развитие"

Телефон: 02/987-00-66
E-mail: georgiev@uniontpk.com


Организиране и провеждане на изложения
Организиране и провеждане на изложения

Националният съюз на ТПК организира и провежда  в гр. Пловдив Национални изложения на стоки и услуги на кооперации и специализирани предприятия на хора с увреждания по време на Европейските форуми по социално предприемачество.
От международния панаир в град Пловдив носители на златни медали са:
            ТПК "Мебел" – Троян – пет златни медала
            ТПКИ "Прогрес" – Русе
            ТПК "Солидарност" – Русе
            ТПК "Първи май" - Пловдив
            ТПК "Електрометал" - Русе - два златни медала
            ТПК "Мебел" - Пловдив
            КТ "Черноморка” – Бургас – пет златни медала
            ТПКИ "Миролюбец" - Ловеч - два златни медала
            ТПКИ "Родина" - Варна
            ТПКИ "Виктория" - София
 


д-р Георги Георгиев
ръководител направление "Кооперативно развитие"

Телефон: 02/987-00-66
E-mail: georgiev@uniontpk.comCreated & Hosting by BIAnet