Размер на шрифта А А А
ВХОД САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ:
Име:                               Парола:

Финансов контрол Финансов контрол
Финансов контрол

Дирекция “Финансов контрол” е изградена на основание Закона за кооперациите /1991 г./ и писмо № 62-00-0256 от 03.01.1993 г. на Управление “Държавен финансов контрол” към Министерство на финансите. С решение от 05.07.1994 г. на Управителния съвет на Съюза е приет Правилник за устройството и дейността на Дирекцията, която извършва планови  и извънпланови инспекции на членовете на Съюза на всеки три годишен период.
 
Дейността на Дирекцията се регламентира и от Закона за държавната финансова инспекция.

Съгласно приетия Правилник за устройството и дейността на Дирекцията издръжката се осигурява от подконтролните обекти чрез предоставяне на периодични целеви вноски. Ежегодно Управителният съвет на НС на ТПК приема бюджета на Дирекцията и на тази основа определя периодичната целева вноска, която е в зависимост от числения състав на кооперациите.
Дирекция “Финансов контрол” извършва финансови инспеции и на кооперации, които не са членове на НС на ТПК по заявка на ръководните им органи. Сумите за извършване на финансовата инспекция се определят по договаряне.
Финансовите инспектори, работещи в Дирекция “Финансов контрол”, са бивши главни счетоводители от системата на ТПК и от органите на Държавен финансов контрол и по време на финансовите инспекции изпълняват не само контролни си функции, но и оказват методическа помощ във връзка с прилагането на новите нормативни документи и воденето на счетоводството.


Правилник за дейността на дирекция "Финансов контрол" ›› Етичен кодекс на финансовия инспектор ›› Иван Младенов
директор

Телефон: 02/988 30 02
E-mail: mladenov@uniontpk.comCreated & Hosting by BIAnet