Размер на шрифта А А А
ВХОД САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ:
Име:                               Парола:

Членове на Съюза могат да бъдат кооперации, териториални съюзи и други кооперативни организации, които приемат и изпълняват Устава на НС на ТПК и членуват в териториаления съюз на ТПК по седалището си.

Необходими документи за приемане на нови членове:
  • мотивирана писмена молба;
  • решение на Общото събрание на кооперативната организация за членуване в НС на ТПК;
  • удостоверение за актуално състояние на регистрацията;
  • устав на кооперативната организация;
  • удостоверение от териториалния съюз на ТПК за членство в него;
  • писмена препоръка от териториалния съюз на ТПК;
  • годишен счетоводен отчет на кооперативната организация от предходната година.
Created & Hosting by BIAnet